Contact en Privacy beleid

Yogapraktijk Vrinten

Christianne Vrinten
Irenestraat 5
5141 GJ Waalwijk
KvK:17255803
BTW:152929381.B01

Per 1 september zal de Praktijk worden voortgezet in de een mooie ruimte boven de Basic Fit, Eerste Zeine 120, 5144 AM te Waalwijk

Telefoon: 0416-341929
E-mail: info @ yogapraktijkvrinten.nl
Website: www.yogapraktijkvrinten.nl

Routebeschrijving:

Route vanaf ‘s-Hertogenbosch naar Waalwijk:

Neem op de A59 afslag 42 Waalwijk-centrum.
Einde afslag linksaf. Onder het viaduct door en bij de rotonde rechtdoor.
De weg volgen in een korte bocht naar rechts en links, u komt dan in de Wilhelminastraat.
Doorrijden en bij het stoplicht rechtsaf,
Het 1e pand aan de rechterzijde is Irenestraat 5.

Route vanaf Tilburg/Breda/Gorinchem naar Waalwijk:

Neem op de A59 afslag 41 Waalwijk.
Einde afslag bij het stoplicht rechtdoor.
Langs de moskee de Taxandriaweg vervolgen. Bij de rotonde rechtsaf slaan.
De weg volgen in een korte bocht naar rechts en links, u komt dan in de Wilhelminastraat.
Doorrijden en bij het stoplicht rechtsaf,
Het 1e pand aan de rechterzijde is Irenestraat 5.

Parkeren:

Overdag kunt u de auto gratis parkeren in de Beatrixstraat of aan de Noorder Parallelweg.
Na 18.00 uur kunt u gratis parkeren in de Irenestraat en omliggende straten.

Privacyverklaring.

Yoga praktijk Vrinten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten als cursist en/of vanwege een behandeling en/of deelnemer aan andere door ons geïnitieerde activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De door jou schriftelijk op het inschrijfformulier verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een ordner of – net als uw e-mailadres – in een beveiligde digitale omgeving.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken.

Indien noodzakelijk vanwege de cursus, behandeling of andere activiteit, verwerken wij de volgende bijzondere gegevens van jou: – lichamelijk beperkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze Nieuwsbrief en informatie over onze overige activiteiten;
  • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten juist uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Communicatie.

Wanneer u e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan verplichte, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zoals door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, behalve als dit moet om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Yoga praktijk Vrinten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging persoonsgegevens.

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen en eisen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kun je per e-mail aan ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij wijzen er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Yoga praktijk Vrinten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Comments are closed.