Adem Therapie

Leven begint met de adem.

Mensen kunnen 90 dagen zonder voedsel, 3 dagen zonder water, maar nog geen 5 minuten zonder adem.

Een goede ademhaling heeft een effect op je kwaliteit van leven. Door middel van de adem worden alle lichaamsfuncties beïnvloed. Inademend komt er zuurstof naar de cellen via neus, longen en bloed. Uitademend worden gif- en afvalstoffen afgevoerd.
Een goede ademhaling is daarom belangrijk voor een goede uitwisseling. Dit heeft grote invloed op onze lichaamsgesteldheid, onze gemoedstoestand en ons denken.

Vaak zijn we ons niet bewust van onze manier van ademen tot er klachten ontstaan, bijvoorbeeld door spanning, hyperventilatie, astma, bronchitis en kortademigheid. Het ademen voelt dan belemmerd, verloopt moeizaam, gaat snel en/of oppervakkig, is onregelmatig met soms zuchten en naar lucht happen. Het ademen voelt dan niet natuurlijk en vrij. Er zijn heel veel verschillende oefenmethodes om je adem te beïnvloeden en een goede adem aan te leren.

De ademtherapie is er op gericht je bewust te maken van de manier waarop je ademt en hoe je deze zou kunnen verbeteren.
Door middel van adem- en ontspanningsoefeningen wordt er gewerkt aan:
– Bewustwording, hoe adem ik eigenlijk?
– Ademverruiming, wat is er aan verbetering mogelijk? En hoe?
– Acceptatie, het is zoals het is.

Een goede adembeweging geeft op vele manieren meer ruimte, in het lijf, de longen en het denken. Het werkt ontspannend op alle niveaus.
Wanneer een ruimere adembeweging eigen is gemaakt zal het ademen weer als vanzelf gaan en vrijer en natuurlijker aanvoelen.

Praktische informatie:

Ademtherapie met individuele begeleiding, altijd op afspraak.

Soms worden er korte ademcursussen gegeven.
Deze cursussen worden bekendgemaakt via de nieuwsbrief van deze website.

Comments are closed.